Fauna

Zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, insecten, slakken en spinnen; allemaal voorbeelden van fauna die je in Nederland aan kunt treffen. Dit dierenrijk zorgt ervoor dat ons systeem draait.

Een torenvalk die een veldmuis pakt om een veldmuisplaag te onderdrukken, een mierenkolonie die dode dieren opruimt rondom je huis en een gehoornde metselbij die ervoor zorgt dat je appelboom bestoven wordt om uiteindelijk appels te kunnen oogsten.
rosse metselbij (man) - Foto: Remco Hiemstra
Zonder bestuivers, zoals bijen, zouden we niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld aardbeien te kunnen telen. In Nederland zijn verschillende diersoorten beschermd door de Wet natuurbescherming. Er zijn echter ook flink veel diersoorten die niet beschermd zijn en toch hard achteruitgaan in aantal. We hebben het hier dan voornamelijk over insecten. Er is nog onvoldoende kennis aanwezig om insecten effectief te kunnen beschermen, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij grote werkzaamheden. Bovendien is de verspreiding van de insecten nog niet goed in kaart gebracht. Zo staat er bijvoorbeeld geen enkele bijensoort op de huidige beschermde lijst van diersoorten.

Biodiversum wil bijdragen aan kennisvergroting van deze onderbelichte, maar niet onbelangrijke, diersoorten door de verspreiding beter in kaart te brengen en meer te weten te komen over de leefwijze/ecologie van deze soorten. Zo hebben wij de afgelopen jaren vele nieuwe soorten voor Fryslân (zie de stippelrietboorder) vastgesteld die nog niet eerder bekend waren, omdat niemand hier aandacht voor had. Maar ook zeldzamere en belangrijke soorten brachten en brengen wij beter in kaart.

Torenvalk (jong en volwassen) - Foto's: Jelmer Groen