Insecten

Van de circa 27.000 diersoorten die bekend zijn uit Nederland, komen 19.500 soorten uit het insectenrijk.

We kunnen dus concluderen dat het grootste deel van onze biodiversiteit uit insecten bestaat. Met de diepgaande kennis over insecten van onze collega's is Biodiversum gespecialiseerd in insecten.

Grote bladsnijder (man) - Foto: Remco Hiemstra
Insecten gaan hard achteruit. Duits onderzoek in 2017 toonde aan dat in de afgelopen dertig jaar, ruim 75% van de insectenpopulaties in Duitse natuurgebieden is verdwenen. Het Landelijke Meetnet Vlinders van de Vlinderstichting indiceert dat deze situatie vergelijkbaar is in Nederland.

Argusvlinder - Foto: Jelmer Groen

Website voor informatie en verspreiding insecten in Fryslân - Deze website (www.insecteninfriesland.nl) wordt binnenkort gelanceerd.

Stippelrietboorder - Foto: Jeroen Breidenbach

Moshommel - Foto: Remco Hiemstra

Met de kennis over insecten die wij als Biodiversum bezitten, kunnen wij de insecte in Nederland helpen. Hier doen wij dan ook veel voor. Zo maken wij Biodiversums, waarbij een lokaal stuk grond omgetoverd wordt tot een biodiversiteit paradijs. Hiernaast voeren wij veel insecten inventarisaties en SNL-projecten uit.

Opstelling Warkummerwaard - Foto: Jeroen Breidenbach

Hommelparadijs (klik op de link om het artikel te lezen - PDF)

Fryslân is een pronkjuweel rijker. Als natuurgebied voor bedreigde weidevogels stond de Warkumerwaard al langer op de provinciale inventarislijst van waardevolle schatten. Die speciale status voor het terrein van It Fryske Gea heeft een extra gouden rand gekregen nu het een waar hommelparadijs blijkt te zijn. Ecoloog en insectenspecialist Peter de Boer van Faunax uit Gorredijk kan zijn geluk niet op: “Ons onderzoek overtrof alle verwachtingen.”