Biodiverse Flora

In Nederland komen vele soorten land- en waterplanten voor, maar liefst 3.900! Vele diersoorten zijn afhankelijk van specifieke plantensoorten voor hun voorbestaan.

Zo komt de heggenrankbij alleen maar voor bij de plant heggenrank. Deze bij zou uitsterven als de plant niet meer voorhanden was. Dit geldt ook voor de duinbollenzweefvlieg (afhankelijk van zandblauwtje) en de biessnuitmot (afhankelijk van mattenbies).

Winterakoniet - Foto: Jeroen Breidenbach
Planten zijn hiermee onmisbaar in het ecosysteem. Een grote diversiteit aan microklimaten (variatie in licht, temperatuur, vocht, pH, etc.) brengt vaak een groter spectrum aan planten met zich mee. En dit spectrum aan planten zorgt weer voor een groter voedselweb en daardoor een veerkrachtiger systeem. In Nederland verliezen we deze microklimaten door de schaalvergroting en intensivering van ons landgebruik in de landbouw, stedenbouw, maar ook onze natuurgebieden.

Biodiversum denkt graag met u mee wat het beheer van natuurgebieden, openbaar groen, bedrijventerreinen, particuliere tuinen (etc.) betreft. Wij geven advies op maat om uw gebied weer te laten bloeien. Eén van de manieren om dit te realiseren is door een Biodiversum aan te leggen.

Biodiverse flora