Voorzieningen

Nestkasten, insectenhotels, steilwand/zandbult, waterpartij, bloemrijke weide, een stapel met dood hout en een groen dak; allemaal voorbeelden van voorzieningen die u kunt treffen voor meer biodiversiteit in uw omgeving.

Biodiversum helpt u graag bij advies over het aanleggen van deze voorzieningen. Deze kunnen wij passend maken voor uw omgeving, waardoor ze ook effectief werken.

Insectenhotel - Foto; Tineke de Boer

In een bosgebied heeft het geen nut om een ijsvogelwand aan te leggen, net als dat het geen nut heeft om een zandbult aan te leggen op een plek waar geen zonlicht bij kan komen. Een nestkast hang je op de juiste windrichting en bij een bloemrijke weide hoort specifiek beheer. De biodiversiteit van een gebied kan vooruit gaan met de juiste voorzieningen en de juiste inrichting en beheer hiervan.

Bij Biodiversum doen wij eerst een omgevingscheck. Daarmee maken we een selectie van voorzieningen die effectief zouden kunnen werken in de omgeving. In overleg met de opdrachtgever komen we uiteindelijk tot een ontwerp, waarna dit vervolgens gerealiseerd kan worden. Monitoring is vervolgens de laatste stap om te evalueren hoe succesvol deze voorzieningen zijn.

Voorbeelden van voorzieningen