Biodiversiteitsscans

Altijd al willen weten wat er in uw tuin of gebied groeit en bloeit? En hoe staat het ervoor met de algehele biodiversiteit in uw gebied? Hoe is dit vervolgens te verbeteren? Biodiversiteit is een complex begrip, waar veel kennis en kunde bij komt kijken. Biodiversum heeft hiervoor de expertise in huis. Wij kunnen betaalbare inventarisaties op maat aanbieden, zodat u een goed beeld krijgt van de natuurwaarden in uw terrein.
Trapcam Das - Foto: Jeroen Breidenbach
Bekijk de stappen van ecologische verkenning en monitoring en neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Om gevoel te krijgen voor de omgeving, wordt eerst een quickscan uitgevoerd door één van de medewerkers van Biodiversum. Zo wordt het gebied bekeken op geschiktheid voor het voorkomen van soortgroepen zoals zoogdieren, insecten en vogels, en indicerende soorten binnen deze groepen

Vaak is er maar één veldbezoek nodig van slechts enkele uren om het gebied goed op de mogelijkheden in te kunnen schatten. Op basis van deze quickscan wordt in een rapportage een advies gegeven voor het nadere onderzoek.

Wanneer er kwetsbare doelsoorten of indicaties hiervan worden aangetroffen tijdens de quickscan, wordt het uitvoeren van nader onderzoek met de opdrachtgever besproken. Hierbij wordt de methodiek en het tijdsbestek benoemd. Zo kunnen wij onderzoek op maat verrichten geheel naar de wensen en het budget van de opdrachtgever.

De resultaten van het nader onderzoek worden vervolgens verwerkt in een rapportage.