Ecologische Verkenning
& Monitoring

Altijd al willen weten wat er in uw tuin of gebied groeit en bloeit? En hoe staat het ervoor met de algehele biodiversiteit in uw gebied? Hoe is dit vervolgens te verbeteren? Biodiversiteit is een complex begrip, waar veel kennis en kunde bij komt kijken. Biodiversum heeft hiervoor de expertise in huis. Wij kunnen betaalbare inventarisaties op maat aanbieden, zodat u een goed beeld krijgt van de natuurwaarden in uw terrein.
Trapcam Das - Foto: Jeroen Breidenbach
Bekijk ons aanbod van Modules met bijbehorende planning en neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vraag meteen vrijblijvend een offerte aan.

Om gevoel te krijgen voor de omgeving, wordt eerst een quickscan uitgevoerd door één van de medewerkers van Biodiversum. Zo wordt het gebied bekeken op geschiktheid voor het voorkomen van soortgroepen zoals vleermuizen, dagvlinders en vogels.

Vaak is er maar één veldbezoek nodig van slechts enkele uren om het gebied goed op de mogelijkheden in te kunnen schatten. Op basis van deze quickscan wordt in een rapportage een advies gegeven voor het nadere onderzoek.

De advisering van het nader onderzoek wordt met de opdrachtgever besproken, waarbij de opdrachtgever de keuze heeft welke nader onderzoeken deze het liefst wil laten uitvoeren. Zo kunnen wij onderzoek op maat verrichten geheel naar de wensen en het budget van de opdrachtgever.

Het nader onderzoek is opgebouwd uit Modules met bijbehorende planning.

Zo is er een Module Nachtvlinders waar éénmaal of tweemaal vanaf zonsopgang voor een aantal uur de nachtvlinders worden gemeten in uw gebied. Iedere soortgroep heeft zijn eigen Module waarvoor gekozen kan worden met een vast programma.

Na het uitvoeren van het nodige veldwerk en het analyseren van de resultaten is er een inzicht in de waarde van de biodiversiteit van verschillende soortgroepen op uw terrein.

Deze resultaten worden vervolgens verwerkt in een rapportage om uit te monden in een advisering over hoe u de biodiversiteit op uw terrein zou kunnen vergroten aan de hand van beheer, inrichting, onderhoud gebaseerd op ecologie.