Biodiverse Tips

Dat het slecht gaat met de natuur in Nederland is geen nieuw verhaal. Hoe we de achteruitgang moeten stoppen en de kwaliteit moeten zien te verbeteren, is een grote uitdaging voor de komende jaren.

Toch kunt u simpelweg in uw achtertuin ook veel betekenen voor flora- en faunasoorten en ze net het beetje extra hulp geven wat ze nodig hebben om te overleven.

Insectenhotel - Foto: Jelmer Groen
Als u veel dieren en planten in uw tuin wenst, dan is het vooral een kwestie van spelen met zoveel mogelijk landschapselementen. Zorg er in de tuin voor dat er vele microklimaten voorhanden zijn.

Laat zoveel mogelijk variatie in uw tuin tot uiting komen door aan de ene zijde van de tuin veel zonlicht op de bodem te laten komen, terwijl aan de andere zijde vooral schaduw op de grond te vinden is. Daarbij is een variatie in reliëf, grondsoort, voedselbeschikbaarheid (verschralen tegenover verrijken) en vochtigheid erg belangrijk om voor zoveel mogelijk soorten een thuis te bieden.

Laat de overgangen spontaan en niet te abrupt verlopen en doe hetzelfde met het beheer. Niet in één keer de tuin snoeien of maaien, maar gefaseerd. Ruim ook niet alles op, maar laat wat dood hout in hoekjes beschikbaar gezien 'dood doet leven'. Voeg vooral insectenhotels en nestkasten aan de tuin/het terrein toe. Deze zijn echter het meest succesvol, als de lagen eronder helemaal op orde zijn. Zorg dus voor zoveel mogelijk inheemse planten en variatie in soorten en probeer met de natuur mee te bewegen in plaats van er tegenin te gaan.